AAA
Szkoła Podstawowa w Geniuszach
WITAMY !

Świetlica szkolna

Zajęcia w świetlicy mają na celu: zapewnienie opieki  uczniom oczekującym na autobus szkolny, rozwijanie umiejętności manualnych, rozbudzanie zainteresowań uczniów, kształcenie  umiejętności współdziałania w grupie szkolnej, wdrażanie do przestrzegania przyjętych zasad przebywania w świetlicy. Zajęcia świetlicowe odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 11.40 do 14.40.

Do świetlicy uczęszczają uczniowie klas „0” - VII. Opiekę podczas zajęć  sprawują nauczyciele Pani Helena Borowska, Pani Bożena Łubnicka i Pani  Joanna Wołyniec. Szczegółowe założenia, cele i tematyka są ujęte w Planie Pracy Świetlicy Szkolnej, który został opracowany przez osoby prowadzące. Po zakończeniu zajęć  opiekunowie czuwają nad bezpieczeństwem dzieci do momentu  odjazdu autobusu.   

Przebywającym w świetlicy organizuje się różnorodne formy zajęć: plastyczno – manualne i konstrukcyjne: rysowanie kredkami, wycinanie, wyklejanie, lepienie z plasteliny, budowanie z klocków lego; czytanie bajek i wierszy poetów polskich ; zajęcia muzyczne: śpiewanie piosenek, zabawy muzyczno - ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu .

W ramach działalności dydaktycznej świetlica umożliwia uczniom odrabianie zadań domowych i korzystanie z zasobów bibliotecznych.

 

Zajęcia świetlicowe