AAA
Szkoła Podstawowa w Geniuszach
WITAMY !

Biblioteka

 „Stoją książki w bibliotece, a w tych książkach cały świat... „

Lucyna Krzemieniecka

  

Biblioteka szkolna jest integralną częścią procesu dydaktycznego. Stanowi ośrodek informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Służy realizacji programu nauczania i wychowania oraz przygotowania uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji.

 

Biblioteka spełnia różnorakie  zadania:

 

 • Udostępnia książki i inne źródła informacji
 • Tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i  wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
 • Rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia i pogłębia u uczniów nawyku czytania i uczenia się.
 • Organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną : konkursy, wyjazdy, akademie szkolne.
 • Prowadzi zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej w trakcie których kształtują się umiejętności wyszukiwania informacji na określony temat z uwzględnieniem zapotrzebowań i zainteresowań uczniów oraz postawy szacunku dla dziedzictwa kulturowego.
 • Opracowuje zbiory, prowadzi dokumentację pracy biblioteki.
 • Współpracuje z bibliotekami innych szkół oraz biblioteką publiczną.
 • Współpracuje z wychowawcami klas.
 • Księgozbiór uzupełniany jest na bieżąco w pozycje lekturowe dla uczniów oraz książki i czasopisma pedagogiczne dla nauczycieli.


 

W BIBLIOTECE MOŻESZ: 

ROZWIJAĆ ZAINTERESOWANIA

POCZYTAĆ KSIĄŻKI

POUCZYĆ SIĘ

ODPOCZĄĆ

SPOTKAĆ PRZYJACIÓŁ

MIŁO SPĘDZIĆ CZAS

 

Godziny pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2018/2019Poniedziałek...biblioteka nieczynna!

Wtorek...11:40 - 12:40

Środa...8:45 - 9:45

Czwartek... biblioteka nieczynna!

Piątek...11:40 - 12:40

W pracach bibliotecznych chętnie pomaga grupa uczniów, tzw. „aktyw biblioteczny”. Dyżurują podczas przerw, pomagają w przygotowaniu uroczystości szkolnych, uczą się praktycznych umiejętności z zakresu techniki bibliotecznej.


Do cyklicznych imprez odbywających się w bibliotece należą :

 • Pasowanie uczniów klas I na czytelników;                                                                
 • Udział w ogólnopolskich akcjiach np. Narodowe Czytanie, Cała Polska czyta dzieciom;
 • Konkursy w tym całoroczny konkurs z nagrodami na największą ilość przeczytanych książek;
 • piątkowe popołudnia z książką na długiej przerwie podczas której czytamy "Antologię Niepodległości" - listę tekstów  udostępnionych na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta RP www.prezydent.pl.

 W BIBLIOTECE PRACUJE PANI Aleksandra Klimczak - Radkiewicz