AAA
Szkoła Podstawowa w Geniuszach
WITAMY !

Historia szkoły

Początki szkoły datują się od 1917r. Szkoła była prywatna i tajna, gdyż były to czasy okupacji niemieckiej. Zajęcia odbywały się w domu prywatnym. Od 1918 do 1919 roku szkoły nie było. W roku 1920 powstaje szkoła jednoklasowa założona przez Państwo Polskie. Istnieją w tym czasie dwa oddziały. Uczęszczanie do szkoły jest jeszcze nieobowiązkowe. W roku 1947 organizuje się komitet budowy nowej szkoły. Społeczeństwo rejonu szkolnego deklaruje pomoc w postaci robocizny i materiałów budowlanych. Staraniem komitetu i kierownictwa szkoły już w 1947 roku zbudowano fundament i przywieziono drewno z rozebranych w Sokółce koszar wojskowych. Przywiezione drewno wystarczyło na zbudowanie parteru. Drewno na piętro dostarczyli mieszkańcy całego regionu. 18 lutego 1948r Urząd Wojewódzki Białostocki wydaje pozwolenie na budowę piętrowego drewnianego budynku szkoły według zatwierdzonego projektu. Do końca 1949 roku postawiono budynek w stanie surowym. W roku 1950 staraniem kierownika szkoły i komitetu rodzicielskiego zostaje czynem społecznym wykończona jedna sala lekcyjna.

Jesienią 1951 roku zostaje wykończona sposobem gospodarczym druga sala lekcyjna, co umożliwiło lepsze warunki pracy w szkole.

W 1953 roku budynek został oddany do użytku, choć nie był całkowicie wykończony z powodu braku gotówki.

Dnia 6 kwietnia 1958 roku szkoła otrzymuje światło elektryczne.

W marcu 1960 roku rozpoczęto w szkole remont kapitalny. Zbudowano klatkę schodową i na piętrze wykończono mieszkanie do którego wprowadziła się nauczycielka.

W latach 1954 – 56 przy czynnym udziale rodziców zostaje zbudowana ubikacja, studnia i budynek gospodarczy. W 1952 roku na placu szkolnym nie było jeszcze ani jednego posadzonego drzewka. Od tego czasu co roku sadzono drzewka i krzewy. Szczególnie dużo posadzono lip i topoli oraz wiśni i kilkanaście jabłoni.

Rok 1962 to rok wielkiego wkładu pracy społecznej komitetu rodzicielskiego i niektórych rodziców. W roku 1963 szkoła w Geniuszach zajęła II miejsce w konkursie „ na najlepiej zagospodarowaną szkołę w gminie” za co otrzymała w nagrodę telewizor „Szmaragd”.